Post Type: Standard

Shams预计截止日4队最活跃:湖人快船在列 佩林卡又要出手了?

Shams预计截止日4队最活跃:湖人快船在列 佩林卡又要出手了?北京时间2月3日,距离交易截止日还有一周的时间,名记Shams在播客节目上透露,目前预计在交易截止日最活跃的4支球队是湖人、快船、雄鹿和…

Read More Shams预计截止日4队最活跃:湖人快船在列 佩林卡又要出手了?